Proçedura e përgatitjes se një aparati konsiton në atë që quhet metodë me “derdhje”.

Për këtë, pacietit i merret masa e veshit, gjatë së cilës përdoret material i posatshëm (i butë). Në vijim, në bazë të masës dhe formës së veshit bëhet përgatitja e aparatit të dëgjimit. Kjo nënkupton që aparatet janë të personalizaura. Puthitja në vesh është një nga faktorët që ndikojnë në performancën e aparatit, ose e thënë ndryshe që pacienti të përfitojë maksimalisht nga aparati duke patur përmirësim të ndjeshëm të degjimit.

Përgatitja e protezave zgjat deri në 3 ditë kohë, dhe të gjitha produktet janë të certifikuara sipas standartit ISO 9001:2015.