ÇERTIFIKIME

Salajakustik është i pari kabinet i Protezimit Akustik, i Çertifikuar sipas standartit ISO 9001:2015, referuar sigurisë për cilësinë e produkteve dhe shërbimit të ofruar.