Percepto valët zanore të mjedisit që na rrethon

Dëgjimi është aftësia për të perceptuar valët zanore të mjedisit që na rrethon, si dhe aftësia e trurit për t’i interpretuar tingujt, përfshirë ato të bisedës.

Humbja e dëgjimit është një problem që ndikon negativisht në jetën e një personi

Humbja e dëgjimit është një problem që ndikon negativisht në jetën e një personi, duke shkaktuar vështirësi në komunikim, mungesë vetëbesimi, vetmi dhe izolim nga shoqëria. Gjithashtu, këta individë kanë vështirësi të kuptojnë këshillat e mjekut, si dhe t’u përgjigjen paralajmërimeve të rrezikut dhe alarmeve të ndryshme që ndeshin.

Humbja e dëgjimit është një problem mjaft I njohur

Megjithëse humbja e dëgjimit është një problem mjaft i njohur për shkak të moshës, sot gjithnjë e më shumë po evidentohet si problem dhe tek moshat e reja, duke patur një ndikim të të rëndësishëm në zhvillimin psikosocial të tyre. Ndër shkaqet më të zakonshme të rënies së dëgjimit janë dëmitimi i koklesë dhe nervit të dëgjimit, si rrjedhojë e ekspozimit të vazhdueshëm ndaj zhurmave të larta, trashëgimisë, traumave akustike, sëmundjeve, efekteve negative të medikamenteve të caktuar, otoskleroza, etj.

Shpesh këto pasoja përkeqësohen dhe si rezultat i indiferences sonë për humbjen graduale të dëgjimit.

Në pjesën më të madhe të rasteve, e vetmja zgjidhje për të përmirësuar dëgjimin dhe për të krijuar një mundësi të madhe të komunikimit normal, është vendosja e aparateve të degjimit. Shumë prej përdoruesve të aparateve, mund t’i kthehen jetës dhe aktivitetit normal.