Salajakustik është i vetmi Kabinet mjekësor i pajisur me Laborator të specializuar, ku mund të përgatiten të gjitha llojet e protezave të veshit, si ato të forta, të buta (gjysma dhe të plota), si dhe aparate CIC, ITE dhe MIC (brendaveshore) në një kohë rekord, jo më shumë se tri ditë. Kabineti është i çertifikuar sipas Standartit Europian ISO 9001:2015, referuar cilësisë së shërbimit dhe produkteve të ofruara.
Krahas përgatitjes së aparateve të dëgjimit, në këtë Laborator kryhen të gjitha proçedurat për riparimin dhe pastrimin e tyre, si dhe përgatitja e masave të veshit.
Për t’u informuar rreth kushteve të garancisë dhe asistencës teknike të ofruar klikoni këtu. [skica]
Për të marrë informacione rreth shërbimit të përftuar në Laboratin Salajakstik, kontatoni në:
Tel.:+355682380095