Mbrojtja e dëgjimit

1

Të shmangim ekspozimin e gjatë dhe pa ndërprerje ndaj ambienteve të zhurmshme

2

Të qëndrojmë sa më larg aparateve që prodhojnë muzikë me volum të lartë në një ambient të mbyllur, ose duke përdorur tapat e veshit në rastin e frekuentimit të ambjenteve të tilla

3

Gjatë përdorimit të kufjeve kur dëgjojmë muzikë të mos ta kalojmë nivelin mesatar të volumit të zërit

4

Në ambientet e punës me zhurmë, si psh., fabrika, uzina, kantiere ndërtimit nëse bëhet punë individuale të përdoren tapat e veshit, dhe nëse duhet të komunikohet, të përdoren tapa veshi me vrima që minimizojnë zhurmën

5

Në rastin e atyre që kryejnë qitje apo ushtarakëve që përdorin armët, gjithmonë të përdoren kufjet mbrojtëse gjatë manovrave stërvitore

6

Të paraqiteni menjëherë të mjeku ORL, në rast të dëmtimeve të menjhërshme nga zhurma të fuqishme si një plasje fishekzjarri, shkrepja e një arme afër veshit, krijimi të një një zhurmë te madhe në vesh, që vazhdon pas frekuentimit të një ambienti me muzikë me zë të lartë edhe pas disa ditësh.