BTE

Aparate mbas veshit sic e thotë dhe vetë fjala vendosen mbas veshit dhe falë formës së tyre te harkuar puthiten shumë mirë me të. Për të përcjellë tingujt në kanalin e veshit përdoret nje tub transparent bashkangjitur me të dhe proteza e veshit. Këto lloj aparatesh përdoren zakonisht kur rënia e dëgjimit është shumë e rëndë.

RIC

Këto lloj aparatesh vendosen mbas veshit njësoj si ato që folëm më lartë, por i vetmi ndryshim është që tubi zbret nga aparati drejt kanalit të veshit është shumë i hollë dhe i pa dukshëm. Këto lloj aparatesh përdoren zakonisht kur rënia e dëgjimit është e shkallës së mesme.

ITE

Këto lloj aparatesh vendosen në kanalin e veshit dhe lejojnë përmirësimin e një gamë të madhe të rënieve të dëgjimit duke përfshirë dhe ato të rëndat. Është i vetmi aparat brenda veshor që ka potenciometër volumi.

CIC

Ky lloj aparati vendoset tërësisht në kanalin e veshit dhe është pothuajse i padukshëm. Tashmë është arritur të prodhohet aparat CIC edhe për gjendje të rënda dëgjimi.

IIC

Është aparati më i vogël që është prodhuar ndonjëherë. Vendoset shumë thellë në kanalin e veshit dhe përdoret në raste kur dëmtimi i dëgjimit është i lehtë. Është tërësisht i padukshëm.