Salajakustik’ ka të gjitha kapacitetet njerëzore dhe logjistike, me një organikë të mirë-strukturuar dhe funksionale. Kjo vjen pjesërisht nga historia e themelimit tonë, si dhe burimet e hershme dhe aktuale njerëzore.

Stafi i Kabintetit Tonë Përfshin